Home

Giv børn og unge mulighed for at opleve vores yogastudio, eller få besøg af vores undervisere på skolen.

Lad børn og unge erfare yogaens muligheder – hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden og få redskaber, der kan give den enkelte elev kompetencer til at påvirke sin egen livssituation på en positiv måde. Vi introducerer metoder der skærper elevernes kropsbevidsthed og evne til fordybelse.

Sammen skaber vi en kultur hvor fysisk og mental egenomsorg blive en naturlig integreret del af skolens hverdag.