Yoga og meditation for ungdomsuddannelser

Yoga styrker fysisk og mentalt. Vi introducerer de studerende til klassiske yogaøvelser tilpasset aftalte temaer. Kropsbevidstheden skærpes, og det samme gælder evnen til fordybelse og til at mærke egne behov. De studerende vil opleve, hvordan de bliver i stand til at skabe ro i deres egen krop og hoved, og erfarer, hvordan de kan påvirke deres eget energisystem. Den øgede opmærksomhed på sig selv og omgivelserne virker forebyggende på stress og understøtter den enkelte i at blive lyttende, empatisk og nærværende til stor gavn for den enkelte og for fællesskabet.

Vi planlægger og skræddersyr forløb samt arrangerer enkelttimer tilpasset læreplanen og gruppens aktuelle behov.

I får materiale og øvelser med hjem, som kan anvendes i klassen i hverdagen.

Vi tilbyder også stole-yoga med henblik på brug i klasseværelset og til studerende med fysiske handicaps.

Temaer ud over fysisk aktivitet og meditation kunne alt efter klassetrin være: mental og fysisk sundhed, livsstil, nervesystemet og stress, holistisk tilgang til bevægelse, tværfaglige temaer som filosofi, etik, biologi, fysiologi, ernæring samt kønsspecifikke temaer som feminine og maskuline værdier, anti-mobning, sociale kompetencer og håndtering af svære følelser.